Kata

Tachiotoshi

Tsubawari

Tsukizue

Hissage

Sakan

Ukan

Kasumi

Monomi

Kasa no Shita

Ichirei

Neya no Uchi

Hosomichi

Видео с сайта www.shindomusoryu.com